Uwagi i zastrzeżenia:

Treści umieszczane na naszej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych, a nie do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów leczenia różnych chorób.

Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być konsultowane z właściwymi służbami medycznymi. Nie jest naszym celem udzielanie medycznych rad, czy zalecanie litoterapii zamiast przepisanych przez lekarza medykamentów, bądź branie odpowiedzialności za osoby, które decydują się spróbować terapii kamieniami na sobie.

Wiadomości podane tutaj nie mogą zastąpić wizyty i opinii lekarza !!!

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt

Żródła:

"Magia kamieni szlachetnych" - H.Brusius

"Przewodnik kamienie szlachetne" - R.Duda, L.Rejl

"Kamienie szlachetne i ozdobne" - C.Hall

Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienie_szlachetne

Kamienie Szlachetne oraz ich Właściwości - "W Kręgu Run" Forum