Granat*

Ich nazwa pochodzi od łacińskiego słowa granatus = granat, owoc granatu, co wskazuje na podobieństwo kamieni do ziaren owocu granatu. Inne możliwośc nazwy to granum czyli ziarno.

Miejsca występowania: RPA, Czechy, Brazylia.

Według legendy hebrajskiej, Noe używał świecącego granatu do oświetlania arki podczas długiej podróży. Biblia, Księga Wyjścia XXVIII, 15-30 mówi o granacie, który był jednym z 12 kamieni w tarczy na piersi Aarona. Te 12 kamienie symbolizują 12 pokoleń Izraela. Tradycja chrześcijańska przypisuje krwistoczerwone granaty za symbol ofiary Chrystusa. Koran mówi o czwartym niebie że jest oświetlony granatami.

Według wierzeń ludowych: uważane za kamienie miłości, pomaga regulować ciśnienie kriwi i tworzenie czerwonych krwinek. Służy także do zwiększenia czynności seksualnej.

Czakra: podstawowa

Na zdjęciu: koraliki nieregularne granat

przejdz do sklepu by kupic Granat

Granat kamien